Description

Privremene posebne mjere izraz je koji se koristi u Konvenciji o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama da bi se opisale mjere usmjerene na ubrzavanje poboljšanja položaja žena u cilju postizanja suštinske ravnopravnosti sa muškarcima i ostvarivanja strukturnih, socijalnih i kulturnih promjena neophodnih da bi se ispravili prošli i sadašnji oblici i efekti diskriminacije žena, kao i da bi im se osigurala naknada za pretrpljene nejednakosti i štetu.

Additional notes and information

Ovaj pojam izričito navodi „privremenu” prirodu takvih posebnih mjera, dok je značenje izraza „posebna” u tome što su mjere osmišljene da služe određenom cilju, a ne da žene izložene diskriminaciji smatraju slabim, ranjivim i osobama kojima su potrebne dodatne ili „posebne” mjere kako bi učestvovale ili se dokazivale u društvu. Upotreba posebnih mjera ne sugeriše posebnu uslugu, već pravo na ostvarivanje prava. Posebne mjere su ključne da bi se osigurale jednake mogućnosti za učešće i dokazivanje u različitim oblastima društvenog života, gdje socijalni, zdravstveni i ekonomski tereti mogu biti nametnuti ženama kao rezultat rodnih stereotipa ili njihove materinske uloge.