Description

środek mający na celu przyspieszenie polepszenia pozycji kobiet w celu osiągnięcia rzeczywistej równości z mężczyznami, a także doprowadzenie do zmian strukturalnych, społecznych i kulturowych koniecznych dla poprawy wcześniejszych i obecnych form i skutków dyskryminacji wobec kobiet oraz zrekompensowanie im nierówności i doznanych krzywd

Additional notes and information

Termin użyty w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Termin jednoznacznie stwierdza „tymczasowy” charakter takich środków specjalnych, przy czym „specjalny” oznacza, że środek został zaprojektowany tak, aby spełniał specyficzny cel i przedstawia kobiety doświadczające dyskryminacji jako słabe, narażone na atak i potrzebujące dodatkowego lub „specjalnego” środka, aby uczestniczyć lub konkurować w życiu społecznym. Użycie środków specjalnych nie sugeruje specjalnych względów, ale raczej uprawnienie. Środki specjalne są niezbędne w zabezpieczeniu równych szans na uczestnictwo i konkurowanie w różnych sferach życia społecznego, gdzie na kobietach mogą spoczywać ciężary społeczne, zdrowotne i gospodarcze wynikające ze stereotypów dotyczących płci lub ich roli w macierzyństwie.