Description

ukrep, namenjen pospešitvi izboljšanja položaja žensk s ciljem doseči njihovo dejansko enakost z moškimi in izvesti strukturne, družbene in kulturne spremembe, ki so potrebne, da se popravijo pretekle in sedanje oblike in učinki diskriminacije žensk, in zagotoviti jim nadomestilo za neenakosti in škodo, ki so jo utrpele

Additional notes and information

izraz, uporabljen v Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Ta izraz izrecno izpostavlja „začasno“ naravo takih posebnih ukrepov, izraz „poseben“ pa pomeni, da se ukrepi osredotočajo na specifičen cilj, in ne na to, da bi ženske, izpostavljene diskriminaciji, prikazali kot šibke, ranljive in potrebne dodatnih ali „posebnih“ ukrepov, zato da bi lahko bile udeležene ali konkurenčne v družbi.
Uporaba posebnih ukrepov ne pomeni posebne usluge, temveč poudarja upravičenost. Posebni ukrepi so bistveni za zagotavljanje enakih možnosti pri udeležbi in konkurenčnosti na različnih področjih družbenega življenja, kjer lahko ženske zaradi spolnih stereotipov ali njihove vloge v materinstvu nosijo večje družbeno, zdravstveno in ekonomsko breme.