Description

Meede, mille eesmärk on kiirendada naiste positsiooni paranemist, et saavutada tegelik sooline võrdõiguslikkus ning kävitada struktuursed, sotsiaalsed ja kultuurilised muutused, mis on vajalikud naiste diskrimineerimise mineviku ja tänapäeva mõjude ja vormide parandamiseks, aga ka selleks, et pakkuda hüvitist ebavõrdsuse ja kannatuste eest

Additional notes and information

Terminit kasutakse naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioonis. Erimeetmete kasutamine ei tähenda eelistamist, vaid õigust. Ajutised erimeetmed on vajalikud, et tagada võrdsed võimalused osalemiseks ja konkureerimiseks eri valdkondades, kus naistele võidakse panna sotsiaalne, tervishoiu ning majanduslik koorem soostereotüüpide või emaduse tõttu.