Description

foranstaltning, der skal fremskynde forbedringen af kvinders stilling med henblik på at opnå reel lighed med mænd og at gennemføre de strukturelle, sociale og kulturelle ændringer, der er nødvendige for at korrigere tidligere og nuværende former for og virkninger af diskriminering af kvinder, samt yde dem kompensation for den ulighed og skade, de har lidt

Additional notes and information

Termen anvendes i FN's Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder. Denne term fastslår udtrykkeligt den "midlertidige" karakter af sådanne særlige foranstaltninger, mens betydningen af udtrykket "særlige" er, at foranstaltningerne er udformet til at tjene et specifikt mål og ikke til at positionere kvinder, der udsættes for diskrimination, som svage, sårbare og med behov for ekstra eller "særlige" foranstaltninger for at deltage eller konkurrere i samfundet. Anvendelsen af særlige foranstaltninger antyder ikke en særlig favorisering, men snarere en ret. Særlige foranstaltninger er afgørende for at sikre lige muligheder for at deltage og konkurrere på forskellige områder af det sociale liv, hvor sociale, sundhedsmæssige og økonomiske byrder kan pålægges kvinder som følge af kønsstereotyper eller deres rolle i moderskabet.