Description

Tasapainon saavuttaminen kotitaloustehtävien ja huollettavana olevien sukulaisten hoivan lisäksi myös niiden ulkopuolisten velvoitteiden tai muiden tärkeiden elämän painopisteiden välillä

Additional notes and information

Työjärjestelyjen pitäisi olla riittävän joustavia, jotta molempaa sukupuolta oleva työntekijät voisivat suorittaa elinikäistä oppimista ja ammatilliseen lisäkehitykseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen liittyviä toimia, jotka eivät välttämättä liity suoraan työntekijän työhön. Uramahdollisuuksien parantamista, elinikäistä oppimista ja muita henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä koskevia toimia koskevat kysymykset katsotaan toissijaisiksi siihen tavoitteeseen verrattuna, että edistetään velvoitteiden tasa-arvoisempaa jakautumista naisten ja miesten välillä perheessä ja kotitalouksissa sekä työpaikalla.