Description

επίτευξη εξισορρόπησης ς όχι μόνο μεταξύ της εργασίας και των των οικιακών καθηκόντων, αλλά και μεταξύ των ανωτέρω και των προσωπικών αναγκών, προσδοκιών και προτεραιοτήτων της ζωής των γυναικών και των ανδρών, τις οποίες, ειδικότερα οι γυναίκες, θέτουν συχνά στο περιθώριο

Additional notes and information

Οι εργασιακές ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτες, ώστε να επιτρέπουν στις/στους εργαζόμενες/ους να συμμετέχουν λ.χ. σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης και δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την περαιτέρω επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη και δεν συνδέονται απαραίτητα άμεσα με την εργασία τους ή τα ενδοοικογενειακά τους καθήκοντα. Ωστόσο, κατά κανόνα, τα ζητήματα που σχετίζονται με τη βελτίωση των ευκαιριών σταδιοδρομίας, τη δια βίου μάθηση και άλλες δραστηριότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης θεωρούνται δευτερεύοντα σε συνάρτηση με τον στόχο της προώθησης πιο ισότιμης κατανομής ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών στην οικογένεια και στο νοικοκυριό καθώς και στον χώρο εργασίας.