Description

at opnå balance mellem ikke blot arbejde og opgaver i hjemmet samt omsorg for afhængige slægtninge, men også andre ansvar eller vigtige livsprioriteter

Additional notes and information

Arbejdsordninger bør være tilstrækkeligt fleksible til, at arbejdstagere af begge køn kan gennemføre livslang læring og aktiviteter i forbindelse med deres videre faglige og personlige udvikling, ikke nødvendigvis direkte relateret til arbejdstagerens arbejde. Spørgsmål relateret til forbedring af karrieremuligheder, livslang læring og andre personlige og faglige udviklingsaktiviteter anses for sekundære i forhold til målet om at fremme en mere ligelig deling mellem kvinder og mænd af ansvaret i familien og husstanden såvel som på arbejdspladsen.