Description

dosažení rovnováhy nejen mezi činnostmi v domácnosti a péčí o závislé rodinné příslušníky, ale také s mimopracovními činnostmi nebo jinými významnými životními prioritami

Additional notes and information

Uspořádání pracovní doby by mělo být dostatečně pružné, aby pracujícím obou pohlaví umožnilo zapojit se do činností celoživotního vzdělávání a do činností souvisejících s jejich dalším profesním a osobním rozvojem, a to i takových, které nemusejí nutně přímo souviset se zaměstnáním dotčené osoby. Záležitosti spojené se zlepšováním možností profesního růstu, celoživotním učením a dalšími činnostmi osobního a profesního rozvoje jsou považovány za druhořadé ve vztahu k cíli, jenž spočívá v prosazování rovnějšího rozdělení povinností v rodině, domácnosti a na pracovišti mezi ženy a muže.