Description

pusiausvyros ne tik tarp buities užduočių ir rūpinimosi priklausomais giminaičiais, bet ir papildomų įsipareigojimų bei kitų svarbių gyvenimo prioritetų pasiekimas

Additional notes and information

Darbo tvarka turėtų būti pakankamai lanksti, kad leistų abiejų biologinių lyčių darbuotojams mokytis visą gyvenimą ir dalyvauti veikloje, skatinančioje jų tolesnį profesinį ir asmeninį, nebūtinai tiesiogiai su darbuotojo funkcijomis susijusį, tobulėjimą. Klausimai, liečiantys karjeros galimybes, mokymąsi visą gyvenimą ir kitą asmeninio ir profesinio tobulėjimo veiklą, laikomi antraeiliais, palyginti su tikslu skatinti tolygesnį moterų ir vyrų pareigų šeimoje, taip pat darbo vietoje pasidalijimą.