Description

uppnå balans inte bara mellan hushållsuppgifter och omsorg för anhöriga i beroendeställning utan även fritidsansvar och andra viktiga livsprioriteringar

Additional notes and information

Arbetsformer bör vara tillräckligt flexibla för att det ska vara möjligt för arbetstagare av båda könen att engagera sig i verksamhet för livslångt lärande och verksamheter som rör deras framtida professionella och personliga utveckling som inte nödvändigtvis har en direkt koppling till arbetstagarens jobb.
Frågor som rör förbättringen av karriärmöjligheter, livslångt lärande och annan verksamhet för personlig och professionell utveckling betraktas som sekundära i förhållande till målet att främja en mer jämlik delning av ansvarsområden inom familjen och hushållet, samt på arbetsplatsen, mellan kvinnor och män.