Description

Појам равнотежа између приватног и пословног живота односи се на постизање равнотеже не само између кућних послова и бриге о издржаваним члановима породице, већ и на одговорности изван тога, односно на друге важне животне приоритете. Уговори о раду треба да буду довољно флексибилни да омогуће запосленим особама оба пола да учествују у активностима цјеложивотног учења и активностима повезаним са њиховим даљим професионалним и личним развојем, а не само у активностима које су у директној вези са послом радника/раднице.

Additional notes and information

Питања која се односе на побољшање могућности за развој каријере, цјеложивотно учење и друге активности личног и професионалног развоја сматрају се секундарним у односу на унапређење равноправније подјеле одговорности жена и мушкараца у породици и домаћинству, као и на радном мјесту.