Description

Tasakaalu saavutamine kodutöödes ja ülalpeetavate eest hoolitsemises, aga ka muudes olulistes elusündmustes

Additional notes and information

Nii naiste kui ka meeste töökorraldus peaks olema piisavalt paindlik, et nad saaksid tegelda elukestva õppega ja arendada ennast oma ametialal. Karjäärivõimaluste, elukestva õppe ja teiste isiklike ja professionaalsete tegevuste parandamist peetakse aga vähemoluliseks kui naiste ja meeste kodutööde ja perekondlike kohustuste võrdsema jagamise edendamist.