Description

doseganje ravnovesja ne le med delom, gospodinjskimi opravili in skrbjo za odvisne sorodnike, temveč tudi interesnimi dejavnostmi oz. drugimi pomembnimi prioritetami v življenju

Additional notes and information

Delovne ureditve morajo biti dovolj prožne, da omogočajo tako delavcem kot delavkam, da se posvečajo vseživljenjskemu učenju in dejavnostim, ki so povezane z njihovim nadaljnjim strokovnim in osebnim razvojem, ki niso nujno neposredno povezane z delom, ki ga opravljajo.
Vprašanja, povezana z izboljšanjem poklicnih priložnosti, vseživljenjskim učenjem in drugimi dejavnostmi v zvezi z osebnim in poklicnim razvojem, veljajo za drugotna glede na cilj doseči enakopravnejšo delitev družinskih in gospodinjskih obveznosti med ženskami in moškimi v družini in gospodinjstvu pa tudi na delovnem mestu.