Description

echilibrarea nu numai a sarcinilor domestice și de îngrijire a rudelor dependente, dar și a responsabilităților extraprofesionale sau altor priorități importante ale vieții

Additional notes and information

Formulele de muncă ar trebui să fie suficient de flexibile pentru a permite lucrătorilor de ambele sexe să aibă activități de învățare de-a lungul întregii vieți și activități legate de dezvoltarea lor profesională și personală, nu neapărat legate de munca în sine. Problemele legate de îmbunătățirea oportunităților de carieră, de învățare de-a lungul vieții și alte activități de dezvoltare personală și profesională sunt considerate secundare față de obiectivul de promovare a unei distribuţii mai echitabile între femei și bărbați a responsabilităților în familie, acasă , cât și de la locul de muncă