Description

het bereiken van een evenwicht tussenhuishoudelijke taken en de zorg voor afhankelijke familieleden, en de verantwoordelijkheden buiten het werk en andere belangrijke zaken in het leven

Additional notes and information

Arbeidsregelingen zouden voldoende flexibel moeten zijn om werknemers van beide seksen in staat te stellen activiteiten op het gebied van levenslang leren en activiteiten die verband houden met hun professionele en persoonlijke ontwikkeling te ondernemen, die niet noodzakelijk rechtstreeks gerelateerd zijn aan de functie van de werknemer. Zaken die samenhangen met de verbetering van carrièrekansen, activiteiten op het gebied van levenslang leren en op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling worden ondergeschikt geacht aan de doelstelling van het bevorderen van een meer gelijke verdeling tussen vrouwen en mannen van verantwoordelijkheden in het gezin en het huishouden, evenals op het werk.