Description

uspostavljanje ravnoteže između ne samo zadataka povezanih s kućom i skrbi za ovisne članove obitelji, nego i zadataka izvan normalne rutine ili drugih životnih prioriteta

Additional notes and information

Organizacija rada trebala bi biti dovoljno fleksibilna da radnicima oba spola omogući aktivnosti cjeloživotnog učenja i aktivnosti povezane s njihovim daljnjim profesionalnim i osobnim razvojem koji nije nužno izravno povezan s njihovim poslom. Smatra se da su pitanja povezana s mogućnostima napredovanja u karijeri, cjeloživotnim učenjem i drugim aktivnostima osobnog i profesionalnog razvoja sekundarna u usporedbi s promicanjem ravnopravnijeg sudjelovanja žena i muškaraca u odgovornostima u obitelji i kućanstvu, kao i na radnom mjestu.