Description

cothromaíocht a bhaint amach ní hamháin idir tascanna baile agus cúram a thabhairt do ghaolta cleithiúnacha, ach freisin freagrachtaí seach-churaclaim nó tosaíochtaí saoil tábhachtacha eile

Additional notes and information

Ba cheart go mbeadh na socruithe oibre solúbtha go leor chun go bhféadfadh oibrithe ón dá ghnéas gníomhaíochtaí foghlama ar feadh an tsaoil agus gníomhaíochtaí a bhaineann lena bhforbairt ghairmiúil agus phearsanta bhreise a dhéanamh, gan aon ghá go mbeadh siad bainteach go díreach le hobair an oibrí. Meastar go bhfuil na saincheisteanna a bhaineann le deiseanna gairme a fheabhsú, foghlaim ar feadh an tsaoil agus gníomhaíochtaí forbartha pearsanta agus gairmiúla eile tánaisteach i dtaca leis an sprioc chun comhroinnt níos comhionainne idir mná agus fir a chur chun cinn maidir le freagrachtaí sa teaghlach agus sa teach, agus san ionad oibre chomh maith.