Description

Појам равнотежа између приватног и пословног живота односи се на постизање равнотеже не само између кућних послова и бриге о издржаваним члановима породице, већ и на одговорности изван тога, односно на друге важне животне приоритете. Видети такође: усаглашавање пословног, приватног и породичног живота

Additional notes and information

Уговори о раду треба да буду довољно флексибилни да омогуће запосленим особама, оба пола да учествују у активностима целоживотног учења и активностима повезаним са њиховим даљим професионалним и личним развојем, а не само у активностима које су директној вези са послом радника. Питања која се односе на побољшање могућности за каријеру, целоживотно учење и друге активности личног и професионалног развоја сматрају се секундарним у односу на унапређење равноправније поделе одговорности жена и мушкараца у породици и домаћинству, као и на радном месту.