Description

impedimenti artifiċjali u ostakli inviżibbli f’organizzazzjoni li jimmilitaw kontra l-aċċess tan-nisa għall-ogħla pożizzjonijiet maniġerjali u ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, kemm jekk fid-dominju pubbliku jew privat jew xi dominju ieħor

Additional notes and information

It-terminu “ħġieġ” jintuża għaliex dawn l-impedimenti jidher li huma inviżibbli u normalment huma konnessi maż-żamma tal-istatus quo fl-organizzazzjonijiet, għall-kuntrarju ta’ opportunitajiet ta’ avvanz fil-karriera li huma trasparenti u ugwali għan-nisa u l-irġiel fi ħdan l-organizzazzjonijiet.