Description

sztuczne przeszkody i niewidoczne bariery, które uniemożliwiają kobietom dostęp do najwyższych stanowisk decyzyjnych i kierowniczych w organizacji publicznej lub prywatnej w dowolnym obszarze

Additional notes and information

Używa się terminu „szklany”, ponieważ te przeszkody i ograniczenia są niewidoczne i zazwyczaj wiążą się z utrzymaniem status quo w organizacjach, będącego przeciwieństwem transparentnych i równych szans rozwoju zawodowego dla kobiet i mężczyzn wewnątrz organizacji.