Description

umělé překážky a neviditelné bariéry, které brání ženám v přístupu na vrcholná rozhodovací a vedoucí místa v organizaci, ať už ve veřejné, soukromé, nebo jiné oblasti

Additional notes and information

Pojem „skleněný“ je použit proto, že překážky nejsou na první pohled viditelné, zpravidla jsou spojeny s udržováním dosavadního stavu v organizaci a jako takové stojí v protikladu k transparentním a rovným příležitostem kariérního postupu pro ženy i muže v dané organizaci.