Description

usynlige barrierer, som hindrer kvinder i at få adgang til den øverste beslutningstagning og lederstillinger i en organisation, både i den offentlige og private sektor

Additional notes and information

Udtrykket "glas" anvendes, fordi disse hindringer tilsyneladende er usynlige og normalt er knyttet til opretholdelsen af status quo i organisationer, i modsætning til gennemsigtige og lige karrieremuligheder for kvinder og mænd i organisationer.