Description

Стаклени плафон се односи на вјештачке препреке и невидљиве баријере које женама онемогућавају приступ највишим управљачким положајима у организацији, било у јавном или у приватном и у било којем другом домену.

Additional notes and information

Термин „стакло” се користи јер су ове препреке очигледно невидљиве и обично су повезане са одржавањем постојећег стања у организацијама, за разлику од транспарентних и једнаких могућности напредовања у каријери за жене и мушкарце у организацијама.