Description

Стаклени плафон се односи на вештачке препреке и невидљиве баријере које се супротстављају приступу жена највишим одлучујућим и руководећим положајима у организацији, било у јавној или у приватној и у било ком домену. Видети такође: лепљиви под

Additional notes and information

Термин „стаклоˮ се користи јер су ове препреке очигледно невидљиве и обично су повезане са одржавањем постојећег стања у организацијама, за разлику од транспарентних и једнаких могућности напредовања у каријери за жене и мушкарце у организацијама.