Description

Kunstlikud takistused ja nähtamatud tõkked, mis piiravad naiste juurdepääsu kõrgetasemelistele otsustusprotsessidele ja organisatsiooni juhtkonda kas avalikus või erasektoris mis tahes valdkonnas

Additional notes and information

Sõna „klaas“ kasutatakse seetõttu, et need takistused on nähtamatud ja aitavad säilitada status quo'd. Naistele ja meestele võrdseid karjäärivõimalusi pakkuvates organisatsioonides on need läbipaistvad ehk kõigile üheselt arusaadavad.