Description

kunstmatige obstakels en onzichtbare barrières die de toegang van vrouwen tot topfuncties in een openbare of publieke organisatie, in de weg staan

Additional notes and information

De term ‘glazen’ wordt gebruikt omdat deze obstakels kennelijk onzichtbaar zijn en gewoonlijk verband houden met het in stand houden van de status quo in organisaties, in tegenstelling tot transparante en gelijke carrièremogelijkheden voor vrouwen en mannen binnen organisaties.