Description

Изкуствени пречки и невидими препятствия, които ограничават достъпа на жените до висши позиции за вземане на решения и ръководни позиции в организациите, независимо дали е в обществената, личната или в която и да било друга е сфера.

Additional notes and information

Терминът „стъклен таван“ се използва поради това, че тези пречки очевидно са невидими и обикновено са свързани с поддържането на статукво в организациите, вместо да се създават прозрачни и равни възможности за кариерно развитие на жените и мъжете.