Description

mākslīgi traucēkļi un neredzami šķēršļi, kas kavē sieviešu piekļuvi augstākajiem lēmumu pieņemšanas amatiem un vadošajiem amatiem publiskā vai privātā jebkādas nozares organizācijā

Additional notes and information

Terminu “stikla griesti” izmanto, jo šie šķēršļi ir neredzami un tos bieži vien saista ar pašreizējā stāvokļa saglabāšanu organizācijās pretēji pārskatāmām un vienlīdzīgam karjeras virzības iespējām sievietēm un vīriešiem organizācijās.