Description

bet kokioje žmonių grupėje esantys kiekvieno individo vertybių, požiūrių, kultūrinės perspektyvos, tikėjimų, etninės kilmės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, įgūdžių, žinių ir gyvenimo patirties skirtumai