Description

jačanje ili unaprjeđivanje znanja, vještina i sposobnosti pojedinaca, institucija, grupa i organizacija u provedbi aktivnosti, rješavanju problema te postavljanju i ispunjavanju ciljeva u području rodne ravnopravnosti na održiv i transformativan način

Additional notes and information

Koncept koji podrazumijeva jačanje sposobnosti kako bi se praktično i učinkovito osvijestila rodna ravnopravnost i rodna perspektiva u svim relevantnim područjima i na svim razinama, uključujući što više tehnika, alata i sudionika, najrašireniji je primjer izgradnje kapaciteta. Razvoj kompetencija pojedinaca i promjena sustava omogućavaju proces preobrazbe i osiguravaju željene učinke u institucijama.