Description

pristop, ki se osredotoča na družbeno konstruirani temelj razlik in neenakih razmerij med ženskami in moškimi ter poudarja potrebo po prevpraševanju obstoječih spolnih vlog in razmerij ter priznanju prispevka žensk in moških k razvoju