Description

Концепт род и развој фокусира се на социјално изграђену основу разлика и неједнаких односа између жена и мушкараца. Наглашава потребу за оспоравањем постојећих родних улога и односа и препознаје женски и мушки допринос развоју.