Description

pieeja, kurā galvenokārt pievēršas sociālajam pamatam par atšķirībām un nevienlīdzīgām attiecībām starp sievietēm un vīriešiem, uzsverot nepieciešamību pārskatīt esošās dzimtes lomas un attiecības un atzīt sieviešu un vīriešu ieguldījumu attīstībā