Description

Подход, акцентиращ върху социално изградената основа за различията и неравенствата по пол, който подчертава нуждата от оспорване на съществуващите роли по пол и съответните отношения, изградени на тях и признаване на приноса на жените и мъжете към развитието.