Description

ansats som fokuserar den socialt konstruerade grunden för skillnadsgörande och ojämlika relationer mellan kvinnor och män och som betonar vikten av att utmana befintliga könsroller och relationer samt erkännandet av kvinnor och mäns bidrag i utvecklingsfrågor