Description

пристап што се фокусира на општествено конструираната основа на разликите и нееднаквите односи меѓу жените и мажите, нагласувајќи ја потребата да се преиспитаат постоечките родови улоги и односи и да се препознае придонесот на жените и мажите кон развојот