Description

Lähenemine, mis keskendub naiste ja meeste sotsiaalselt konstrueeritud erinevustele ja ebavõrdsetele suhetele, rõhutades vajadust muuta olemasolevaid soorolle ja sugudevahelisi suhteid ning tunnustada naiste ja meeste panust arengusse