Description

Toimintamalli, jossa keskitytään naisten ja miesten erojen ja epätasa-arvoisten suhteiden sosiaalisesti rakennettuun perustaan, korostetaan olemassa olevien sukupuoliroolien ja -suhteiden kyseenalaistamista, ja tunnustetaan sekä naisten että miesten osuus kehityksessä.