Description

požiūris, telkiantis dėmesį į socialiai sukonstruotą moterų ir vyrų skirtumų ir nelygių santykių pagrindą, pabrėžiantis poreikį keisti egzistuojančius lyčių vaidmenis ir pripažįstantis moterų ir vyrų indėlį į vystymąsi