Description

cur chuige a dhíríonn ar bhunús na ndifríochtaí agus an chaidrimh neamhionainn idir mná agus fir a thógtar go sóisialta, ag cur béim ar an ngá le róil agus caidreamh inscne atá ann cheana a cheistiú agus rannchuidiú na mban agus na bhfear i dtaca le forbairt de a aithint