Description

tilgang, der fokuserer på det socialt konstruerede grundlag for forskelle og ulige forhold mellem kvinder og mænd, og som understreger behovet for at udfordre de eksisterende kønsroller og forhold mellem kønnene samt anerkende kvinders og mænds bidrag til udvikling