Description

přístup zaměřený na sociálně konstruovanou základnu rozdílů a nerovných vztahů mezi ženami a muži, s důrazem na potřebu zpochybnit stávající genderové role a vztahy a uznat příspěvek žen i mužů na rozvoji