Description

prístup zameraný na spoločensky vykonštruovaný základ rozdielov a nerovnakých vzťahov medzi ženami a mužmi, ktorý kladie dôraz na potrebu spochybniť existujúce rodové roly a vzťahy a uznať prínos žien a mužov k rozvoju