Description

abordare care se axează pe construcţia socială a genului, a diferențelor și relațiilor inegale dintre femei și bărbați, punând accent pe nevoia de a contesta rolurile și relațiile de gen existente și a recunoaște contribuția atât a femeilor cât şi a bărbaților la dezvoltare.