Description

orice problemă sau preocupare determinată de diferențele de gen și/sau de diferențele de sex dintre femei și bărbați

Additional notes and information

Integrarea dimensiunii de gen înseamnă (re)organizarea, îmbunătățirea, dezvoltarea și evaluarea proceselor politice, astfel încât o perspectivă a egalității de gen să fie încorporată în toate politicile la toate nivelurile și în toate etapele, de către actorii implicați în mod normal în elaborarea politicilor. Integrarea perspectivei de gen este procesul de evaluare a implicațiilor pentru femei și bărbați a oricărei acțiuni planificate, inclusiv a legislației, politicilor sau programelor, în toate domeniile și la toate nivelurile. Este o modalitate de a face din preocupările și experiențele femeilor și bărbaților o dimensiune integrată a conceperii, punerii în aplicare, monitorizării și evaluării politicilor și programelor în toate domeniile politice, economice și societale, astfel încât femeile și bărbații să beneficieze în mod egal și inegalitatea să nu se perpetueze. Scopul final este de a realiza egalitatea de gen. Integrarea dimensiunii de gen este o strategie complementară și nu înlocuiește politicile și programele orientate spre femei, legislația privind egalitatea de gen, mecanismele instituționale pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și intervențiile specifice care vizează eliminarea decalajelor de gen.