Description

Naiste ja meeste erinevate tingimuste, olukordade ning vajadustega süsteemne arvestamine kõikides poliitikameetmetes ja tegevustes

Additional notes and information

Soolõime on poliitiliste protsesside (ümber)korraldamine, parandamine, arendamine ja hindamine, et soolise võrdõiguslikkuse aspekt oleks lõimitud kõikidesse poliitikatesse kõikidel tasanditel ja etappidel inimeste poolt, kes osalevad tavaliselt poliitikakujundamises. Soolõime tähendab, et tuleb hinnata mis tahes kavandatud tegevuse, sh seaduse, poliitika või programmi mõju naistele ja meestele kõikides valdkondades ja tasanditel. See aitab muuta naiste ja meeste probleemid ning kogemused poliitikate ja programmide kavandamise, rakendamise, jälgimise ja hindamise osaks kõikides poliitilistes, majanduslikes ja sotsiaalsetes sfäärides, et naised ja mehed saaksid võrdselt kasu ning ebavõrdsust ei põlistataks. Lõplik eesmärk on saavutada naiste ja meeste võrdõiguslikkus. Soolõime on täiendav strateegia ega asenda üksnes naistele suunatud poliitikaid ja programme, soolise võrdõiguslikkuse seadusi ega institutsionaalseid mehhanisme või konkreetseid sekkumisi, mille eesmärk on soolist lõhet kaotada.