Description

systematisk vurdering af forskellene mellem kvinder og mænds vilkår, situationer og behov i alle politikker og handlinger

Additional notes and information

Ligestillingsvurdering indebærer, at alle aktører, der sædvanligvis er involveret i politikudvikling, (re)organiserer, forbedrer, udvikler og evaluerer de politiske processer, så ligestillingsperspektivet integreres i alle politikker på alle niveauer og i alle faser. Ligestillingsvurdering referer til processen med at vurdere konsekvenserne for kvinder og mænd af enhver planlagt handling, herunder lovgivning, politikker eller programmer på alle områder og på alle niveauer. Det er en måde, hvorpå det sikres, at både mænds og kvinders bekymringer og oplevelser bliver en integreret del af udformningen, implementeringen, overvågningen og evalueringen af politikker og programmer på alle politiske, økonomiske og sociale områder, således at kvinder og mænd har lige gavn af disse og så ulighed forhindres. Det endelige mål er at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder. Integrering af kønsaspektet er en komplementær strategi. Den er ikke en erstatning for målrettede ligestillingspolitikker og -programmer, ligestillingslovgivning, institutionelle mekanismer til fremme af ligestilling mellem kønnene eller specifikke interventioner, der sigter mod at mindske kønskløften.