Description

a nők és férfiak helyzete, körülményei és igényei közötti különbségek szisztematikus figyelembevétele az összes szakpolitikában és fellépésben

Additional notes and information

A nemek közötti egyenlőség érvényesítése a szakpolitikai folyamatok oly módon történő (át)szervezése, tökéletesítése, fejlesztése és értékelése, hogy a politikai döntéshozatalban rendszerint érintett szereplők valamennyi szakpolitikába minden szinten és minden szakaszban belefoglalják a nemek közötti egyenlőség szempontját.
A nemi dimenzió érvényesítése az egyes tervezett fellépések, köztük jogszabályok, politikák vagy programok nőkre és férfiakra gyakorolt következményeinek valamennyi területen és minden szinten történő értékelését magában foglaló folyamat. Módot ad arra, hogy a nők és a férfiak megfontolásai és tapasztalatai a politikák és a programok kialakításának, végrehajtásának, nyomon követésének és értékelésének szerves dimenzióját képezzék valamennyi politikai, gazdasági és társadalmi területen, hogy ezáltal a nők és a férfiak egyformán profitáljanak, és ne állandósuljon az egyenlőtlenség. A végső cél a nemek közötti egyenlőség elérése.
A nemek közötti egyenlőség érvényesítése kiegészítő jellegű stratégia, és nem helyettesíti a célzott nőközpontú politikákat és programokat, a nemek közötti egyenlőségre irányuló jogszabályokat, a nemek közötti egyenlőséget szolgáló intézményi mechanizmusokat, valamint a nemek közötti szakadék megszüntetését célzó konkrét fellépéseket.