Description

sustavno uzimanje u obzir razlika između uvjeta, situacija i potreba žena i muškaraca u svim politikama i postupcima

Additional notes and information

Rodna osviještenost je (re)organizacija, unapređivanje, razvijanje i procjena procesa donošenja politika tako da subjekti uključeni u taj proces uklope perspektivu rodne ravnopravnosti u politiku na svim razinama i u svim fazama. Osvještavanje rodne perspektive proces je ocjenjivanja implikacija na žene i muškarce svakog planiranog djelovanja, uključujući zakonodavstvo, politiku i programe u svim područjima i na svim razinama. Na taj se način pitanja i iskustva žena, kao i muškaraca, integriraju u osmišljavanje, provedbu, praćenje i procjenu politike i programa u svim političkim, ekonomskim i društvenim područjima, tako da žene i muškarci imaju jednake povlastice, a neravnopravnost se ne nastavlja. Krajnji je cilj postizanje rodne ravnopravnosti. Rodna osviještenost dopunska je strategija, a ne zamjena za ciljanu politiku i programe usmjerene na žene, zakonodavstvo o rodnoj ravnopravnosti, institucionalne mehanizme za rodnu ravnopravnost i određene aktivnosti kojima se pokušavaju smanjiti rodne razlike.